FAALİYET ALANLARIMIZ, JEOLOJİ HİZMETLERİ, SONDAJ LİTOLOJİ BİLGİLERİNE GÖRE FARKLI JEOİSTATİSTİK YÖNTEMLERLE CEVHER MODELLENMESİ