FAALİYET ALANLARIMIZ, JEOLOJİ HİZMETLERİ, REZERV TESPİTİ