FAALİYET ALANLARIMIZ, ORMAN HİZMETLERİ, ORMAN HİZMETLERİ

ORMAN HİZMETLERİ

ORMAN HİZMETLERİ

Orman Sayılan yerlerde faaliyet gösterecek firmalara "Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66.maddesi gereğince, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.-18. ve 57.maddesine göre verilen izinlerin alınması için gerekli olan projeler, bünyemizde çalışan orman mühendisleri tarafından 27 Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibat halinde ve titizlikle hazırlanmaktadır.

» Arazide yapılacak çalışma ile mülkiyet ve yol durumunun araştırılması
» Çalışma ve tesis alanlarının yerlerinin belirlenmesi
» Maden Sahaları, Arama Işletme Altyapı,Tesis Izin Dosyası Tanzimi
» Maden Arazisi Rehabilitasyon Projeleri
» Maden ve Petrol Arama ve Işletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektirmeyen)
» Maden ve Petrol Arama ve Işletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektiren)
» Işletme Tesisi Alt Yapı Tesis Izni Dosyas
» Maden ve Taş Ocağı Orman İzinleri ve Danışmanlığı
» Özel ağaçlandırma projesi