FAALİYET ALANLARIMIZ, MADENCİLİK HİZMETLERİ, YTK HİZMETLERİ

YTK HİZMETLERİ

YTK HİZMETLERİ

18.02.2015 tarih ve 6592 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da, “Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler: Genel Müdürlükçe yetkilendirilen, bu Kanun kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis olduğu ya da bünyesinde nitelik ve nicelikleri yönetmelikle belirlenen mühendisler çalıştıran maden arama ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır.

Bahsi geçen Yönetmelik ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgenin bu tüzel kişilikler tarafından yapılması zorunlu hale getirilmiş ve her ruhsat sahibinin tüzel kişilikler ile çalışması veya yetkilendirilmiş tüzel kişilikler kurması zorunlu hale getirilmiştir.

ZEMAD Madencilik  olarak bizler, sektörde 15 yılı aşkın tecrübemiz ve madencilikle ilgili geniş meslek kollarındaki mühendis kadromuz ile sektöründe öncü yetkili tüzel kişilik olarak hizmete ve çözüm ortaklığına hazırız.